Sportovní podlaha, typ EUROflex

Dinovativní, maloplošně-elastická sportovní podlaha

 • minimální konstrukční výška od 14 mm
 • vhodný pro podlahové vytápění
 • bez svárů a spojů
 • jednoduché čištění a údržba
 • vysoká ochranná funkce
 • provedení téměř ve všech barvách škály RAL
 • polyfunkční s nejlepšími sportovními vlastnostmi
 • zkouška o shodě s DIN 18032-2
 • zajištění kvality dle RAL

vrchní vrstva:

polyuretanová ochranná vrstva

nosná vrstva:

polyuretanový potah

ochrana rozdělující zátěž:

tvrdý polyuretan a speciální tkanivo

pružná vrstva:

polyetylenová pěna

podklad:

potěr, litý asfalt


použití: vybavení sportovní haly povrchem EUROflex

EUROflex doporučujeme pro:

 • všechny školní sporty
 • házenou
 • badminton
 • odbíjenou
 • gymnastiku
 • košíkovou

certifikováno a zkoušeno dle DIN 18032 & RAL


Ochranné vlastnosti a sportovně funkční vlastnosti

Vlastnosti sportovní podlahy, které slouží ke snížení zatížení pohybového aparátu sportovců při pohybových a míčových sportech a gymnastice a k snížení rizika zranění při pádu.

 • pohlcení energie
Pohlcení energie představuje ochrannou funkci sportovního povrchu při nekontrolovaném pádu.
 • standardní deformace
Standardní deformace měří míru deformace sportovní podlahy při zatížení.
 • odraz míče
Odrazem míče se rozumí výše odskoku basketbalového míče na sportovní podlaze v porovnání s výší odskoku na tuhé podlaze.
 • průhyb
Udává hodnoty soustředného průhybu, který vzniká při zatížení sportovní podlahy.

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti: vlastnosti sportovní podlahy, které slouží k dlouhodobému zachovávání sportovních a ochranných funkcí a k dlouhodobé použitelnosti.

 • chování při
  pohyblivé zátěži
Určuje odolnost sportovní podlahy proti valivé zátěži a proti kolům.

fotka

průkazní zkouška/pravidelná zkouška sportovní podlahy autorizovaným zkušebním institutem

 měření standardní deformace, pohlcení energie a průhybu