Sportovní podlaha, typ EUROsoft

bodově pružný halový podlahový sportovní povrch


 • velmi malá vestavbová výška od 5 do 17 mm
 • vhodný pro podlahové vytápění
 • bez svárů a spojů
 • jednoduché čištění, výhodná údržba
 • provedení téměř ve všech barvách škály RAL
 • zvláště vhodný pro gymnastiku
 • porovnávací zpráva podle DIN 18032-2

použití: vybavení sportovní haly povrchem EUROsoft

EUROsoft doporučujeme pro:

 • badminton
 • gymnastiku
 • fitness

zkoušeno dle DIN 1803-2


Ochranné vlastnosti a sportovně funkční vlastnosti

Vlastnosti sportovní podlahy, které slouží ke snížení zatížení pohybového aparátu sportovců při pohybových a míčových sportech a gymnastice a k snížení rizika zranění při pádu.

 • pohlcení energie
Pohlcení energie představuje ochrannou funkci sportovního povrchu při nekontrolovaném pádu.
 • standardní deformace
Standardní deformace měří míru deformace sportovní podlahy při zatížení.
 • odraz míče
Odrazem míče se rozumí výše odskoku basketbalového míče na sportovní podlaze v porovnání s výší odskoku na tuhé podlaze.

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti: vlastnosti sportovní podlahy, které slouží k dlouhodobému zachovávání sportovních a ochranných funkcí a k dlouhodobé použitelnosti.

 • chování při
  pohyblivé zátěži
Určuje odolnost sportovní podlahy proti valivé zátěži a proti kolům.

fotka

průkazní zkouška/pravidelná zkouška sportovní podlahy autorizovaným zkušebním institutem

 měření standardní deformace, pohlcení energie a průhybu