Sportovní podlaha, typ EUROparkett L

homogenní podlahová sportovní podlaha

 • nízká hlučnost
 • bezprašný
 • vyvážené chování míče
 • snížené zpětné kmitání
 • vhodný jako víceúčelový povrch
 • systémové spodní odvětrávání
 • vhodné pro sálovou cyklistiku, sporty na kolečkových bruslích, apod.
 • prefabrikované dílce
 • jednoduchá údržba
 • zkouška o shodě s DIN 18032-2
 • zajištění kvality dle RAL

vrchní vrstva:

kompaktní klížený parket z masivu

systém rozdělující zátěž:

vícevrstvá překližka

parozábrana:

PE folie

elastická vrstva:

kompozitní polyuretanová pěna

ochrana proti vlhkosti:

PVC folie nebo speciální folie

podklad:

potěr, litý asfalt


použití: sportovní hala s povrchem EUROparkett L

EUROparkett L doporučujeme pro:

 • všechny školní sporty
 • všechny míčové sporty, zvláště košíkovou
 • vhodné pro sálovou cyklistiku, sporty na kolečkových bruslích, apod.

certifikováno a zkoušeno dle DIN 18032 & RAL


ochranné vlastnosti a sportovně funkční vlastnosti

Vlastnosti sportovní podlahy, které slouží ke snížení zatížení pohybového aparátu sportovců při pohybových a míčových sportech a gymnastice a k snížení rizika zranění při pádu.

 • pohlcení energie
Pohlcení energie představuje ochrannou funkci sportovního povrchu při nekontrolovaném pádu.
 • standardní deformace
Standardní deformace měří míru deformace sportovní podlahy při zatížení.
 • odraz míče
Odrazem míče se rozumí výše odskoku basketbalového míče na sportovní podlaze v porovnání s výší odskoku na tuhé podlaze.
 • průhyb
Udává hodnoty soustředného průhybu, který vzniká při zatížení sportovní podlahy.

technické vlastnosti

Technické vlastnosti: vlastnosti sportovní podlahy, které slouží k dlouhodobému zachovávání sportovních a ochranných funkcí a k dlouhodobé použitelnosti.

 • chování při
  pohyblivé zátěži
Určuje odolnost sportovní podlahy proti valivé zátěži a proti kolům.

fotka

průkazní zkouška/pravidelná zkouška sportovní podlahy autorizovaným zkušebním institutem

 měření standardní deformace, pohlcení energie a průhybu